در حال نمایش 3 نتیجه

صندلی کنفرانس A53

6,000,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کنفرانس A53
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 470
 • ارتفاع دسته تا زمین : 690
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 950

صندلی کنفرانس A83

6,780,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کنفرانس A83
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 490
 • ارتفاع دسته تا زمین : 690
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1080

صندلی کنفرانس B53

6,000,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کنفرانس B53
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 470
 • ارتفاع دسته تا زمین : 690
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 950