محبوب ترین سوالات شما عزیزان

سوالات متدوال

شرایط واگذاری نمایندگی فروش به چه صورتی می باشد؟

خط مشی کلی شرکت ساجیران، فروش از طریق نمایندگی‌های مجاز می باشد، لذا ما همواره دست کسانی را که تمایل به مشارکت با ما را دارند می فشاریم. به طور عمومی معیارهای اعطای نمایندگی فروش، مواردی نظیر وجود یا عدم وجود نماینده دیگر در محدوده فروشگاه شما، نوع مالکیت، متراژ فروشگاه ،میزان اعتبار و سابقه فعالیت فروشگاه شما و نظایر آن را شامل می شود. چنانچه شما واجد شرایط عمومی اعطای نمایندگی باشید در مرحله بعد بازدید از فروشگاه و مذاکرات حضوری در دستور کار قرار خواهد گرفت. شما می توانید آمادگی خود را از طریق همین سایت در قسمت “همکاری با ما”، از طریق فکس و همچنین پرکردن فرم درخواست نمایندگی به صورت حضوری در دفتر مرکزی یا نمایشگاه‌های مبلمان اعلام فرمایید.

شرایط واگذاری نمایندگی فروش به چه صورتی می باشد؟

خط مشی کلی شرکت ساجیران، فروش از طریق نمایندگی‌های مجاز می باشد، لذا ما همواره دست کسانی را که تمایل به مشارکت با ما را دارند می فشاریم. به طور عمومی معیارهای اعطای نمایندگی فروش، مواردی نظیر وجود یا عدم وجود نماینده دیگر در محدوده فروشگاه شما، نوع مالکیت، متراژ فروشگاه ،میزان اعتبار و سابقه فعالیت فروشگاه شما و نظایر آن را شامل می شود. چنانچه شما واجد شرایط عمومی اعطای نمایندگی باشید در مرحله بعد بازدید از فروشگاه و مذاکرات حضوری در دستور کار قرار خواهد گرفت. شما می توانید آمادگی خود را از طریق همین سایت در قسمت “همکاری با ما”، از طریق فکس و همچنین پرکردن فرم درخواست نمایندگی به صورت حضوری در دفتر مرکزی یا نمایشگاه‌های مبلمان اعلام فرمایید.

شرایط واگذاری نمایندگی فروش به چه صورتی می باشد؟

خط مشی کلی شرکت ساجیران، فروش از طریق نمایندگی‌های مجاز می باشد، لذا ما همواره دست کسانی را که تمایل به مشارکت با ما را دارند می فشاریم. به طور عمومی معیارهای اعطای نمایندگی فروش، مواردی نظیر وجود یا عدم وجود نماینده دیگر در محدوده فروشگاه شما، نوع مالکیت، متراژ فروشگاه ،میزان اعتبار و سابقه فعالیت فروشگاه شما و نظایر آن را شامل می شود. چنانچه شما واجد شرایط عمومی اعطای نمایندگی باشید در مرحله بعد بازدید از فروشگاه و مذاکرات حضوری در دستور کار قرار خواهد گرفت. شما می توانید آمادگی خود را از طریق همین سایت در قسمت “همکاری با ما”، از طریق فکس و همچنین پرکردن فرم درخواست نمایندگی به صورت حضوری در دفتر مرکزی یا نمایشگاه‌های مبلمان اعلام فرمایید.

با پر کردن فرم زیر، می توانید با آمود در ارتباط باشید...

فرم تماس با ما