در حال نمایش 5 نتیجه

صندلی معاونت A82

7,670,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونت A82
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 510-430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 720-640
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1170-1090

صندلی معاونتی B82

7,670,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونتی B82
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 530-450
 • ارتفاع دسته تا زمین : 740-660
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1130-1050

صندلی معاونتی D82

7,670,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونتی D82
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 530-450
 • ارتفاع دسته تا زمین : 740-660
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1130-1050

صندلی معاونتی F72

11,850,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونتی F72
 • عرض نشیمن : 480
 • عمق نشیمن : 480
 • ارتفاع نشیمن : 560-460
 • ارتفاع دسته تا زمین : 730-630
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1000-900

صندلی معاونتی M92

9,750,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونتی M92
 • عرض نشیمن : 550
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 570-470
 • ارتفاع دسته تا زمین : 800-700
 • طول سراسری : 650
 • ارتفاع سراسری : 1240-1140