در حال نمایش 2 نتیجه

صندلی آزمایشگاهی Q12

 • نام محصول : صندلی آزمایشگاهی Q12
 • عرض نشیمن : 420
 • عمق نشیمن : 425
 • ارتفاع نشیمن : 520-420
 • طول سراسری : 460
 • ارتفاع سراسری : 520-420

صندلی آزمایشگاهی Q12P

 • نام محصول : صندلی آزمایشگاهی Q12P
 • عرض نشیمن : 420
 • عمق نشیمن : 425
 • ارتفاع نشیمن : 520-420
 • طول سراسری : 460
 • ارتفاع سراسری : 520-420