نمایش 1–12 از 37 نتیجه

صندلی آزمایشگاهی Q12

 • نام محصول : صندلی آزمایشگاهی Q12
 • عرض نشیمن : 420
 • عمق نشیمن : 425
 • ارتفاع نشیمن : 520-420
 • طول سراسری : 460
 • ارتفاع سراسری : 520-420

صندلی آزمایشگاهی Q12P

 • نام محصول : صندلی آزمایشگاهی Q12P
 • عرض نشیمن : 420
 • عمق نشیمن : 425
 • ارتفاع نشیمن : 520-420
 • طول سراسری : 460
 • ارتفاع سراسری : 520-420

صندلی آموزشی Q35P

3,390,000 تومان
 • نام محصول : صندلی آموزشی Q35P
 • عرض نشیمن : 420
 • عمق نشیمن : 430
 • ارتفاع نشیمن : 430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 670
 • طول سراسری : 580
 • ارتفاع سراسری : 860

صندلی آموزشی T53L

8,980,000 تومان
 • نام محصول : صندلی آموزشی T53L
 • عرض نشیمن : 470
 • عمق نشیمن : 435
 • ارتفاع نشیمن : 430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 630
 • طول سراسری : 600
 • ارتفاع سراسری : 800

صندلی اپراتوری K52

6,880,000 تومان
 • نام محصول : صندلی اپراتوری K52
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 440
 • ارتفاع نشیمن : 520-440
 • طول سراسری : 650
 • ارتفاع سراسری : 870-790

صندلی کارشناسی H72I

7,440,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کارشناسی H72I
 • عرض نشیمن : 500
 • عمق نشیمن : 470
 • ارتفاع نشیمن : 580-460
 • ارتفاع دسته تا زمین : 810-690
 • طول سراسری : 610
 • ارتفاع سراسری : 1160-1024

صندلی کارمندی A52

6,400,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کارمندی A52
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 540-420
 • ارتفاع دسته تا زمین : 760-640
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 1020-900

صندلی کارمندی B52

6,400,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کارمندی B52
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 540-420
 • ارتفاع دسته تا زمین : 760-640
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 1020-900

صندلی کانتر B333

 • نام محصول : صندلی کانتر B333
 • عرض نشیمن : 410
 • عمق نشیمن : 300
 • ارتفاع نشیمن : 450
 • طول سراسری : 410
 • ارتفاع سراسری : 615

صندلی کانتر B333Y

 • نام محصول : صندلی کانتر B333Y
 • عرض نشیمن : 410
 • عمق نشیمن : 300
 • ارتفاع نشیمن : 450
 • طول سراسری : 410
 • ارتفاع سراسری : 615

صندلی کنفرانس A53

6,000,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کنفرانس A53
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 470
 • ارتفاع دسته تا زمین : 690
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 950